Project Artistic Nature Photography

In dit project werken verschillende natuurfotografen mee:

- Frans Dekkers

- Berry van der Haar 

- Hanneke Janse

- Nellie Oppeneer 

- Irene Overbeeke

- Arjen Hartog (initiatiefnemer) 

Met dit project willen we mensen een andere manier van Natuurfotografie laten zien. Namelijk een meer creatieve kijk op de natuur. We hopen dat je soms even de tijd moet nemen om te beseffen waar je naar kijkt. Ieder maand levert iedere fotograaf een foto aan dit project gedurende het gehele jaar 2018.


Er zullen door de deelnemers verschillende technieken gebruikt worden. Het kan zijn dat de compositie of het perspectief anders dan anders is. Maar het kan ook zijn dat er gebruik gemaakt is van een lange sluitertijd of dat de opname juist out-of-focus is gemaakt. Een andere manier is natuurlijk om met behulp van een meervoudige belichting een foto te maken. Of dat er bewust gebruik gemaakt wordt van een "afwijkende" witbalans waardoor je een "vreemde" kleurzweem over de foto krijgt. In extreme gevallen kunnen de foto's in Photoshop bewerkt zijn. Je ziet het er zijn tal van verschillende manieren om de foto bijzonder te maken. 

Ik hoop de kijker naar dit project met plezier naar de natuurfoto's kijkt.

Januari