Project Artistic Nature Photography

In dit project werken de volgende natuurfotografen mee:

- Frans Dekkers

- Berry van der Haar 

- Hanneke Lucasse 

- Nellie Oppeneer 

- Irene Overbeeke

- Arjen Hartog (initiatiefnemer) 

Met dit project willen we mensen een andere manier van Natuurfotografie laten zien. Namelijk een meer creatieve kijk op de natuur. We hopen dat je soms even de tijd moet nemen om te beseffen waar je naar kijkt. Ieder maand levert iedere fotograaf een foto aan dit project gedurende het gehele jaar 2018.


Er zullen door de deelnemers verschillende technieken gebruikt worden. Het kan zijn dat de compositie of het perspectief anders dan anders is. Maar het kan ook zijn dat er gebruik gemaakt is van een lange sluitertijd of dat de opname juist out-of-focus is gemaakt. Een andere manier is natuurlijk om met behulp van een meervoudige belichting een foto te maken. Of dat er bewust gebruik gemaakt wordt van een "afwijkende" witbalans waardoor je een "vreemde" kleurzweem over de foto krijgt. In extreme gevallen kunnen de foto's in Photoshop bewerkt zijn. Je ziet het er zijn tal van verschillende manieren om de foto bijzonder te maken. 

Ik hoop de kijker naar dit project met plezier naar de natuurfoto's kijkt.

December (beginnen links boven en dan rechtsom: Arjen, Berry, Frans, Irene, Nellie en Hanneke)

November (beginnen links boven en dan rechtsom: Arjen, Berry, Frans, Nellie, Irene en Hanneke)

Oktober (beginnen links boven en dan rechtsom: Nellie, Hanneke, Arjen, Irene, Berry en Frans)

September (beginnen links boven en dan rechtsom: Arjen, Nellie, Irene, Berry, Frans en Hanneke)

Augusutus (beginnen links boven en dan rechtsom: Frans, Berry, Arjen, Nellie, Irene en Hanneke)

Juli (beginnen links boven en dan rechtsom: Berry, Frans, Arjen, Nellie, Irene en Hanneke)

Juni (beginnen links boven en dan rechtsom: Arjen, Nellie, Irene, Frans, Berry en  Hanneke)

Mei (beginnen links boven en dan rechtsom: Frans, Berry, Hanneke, Arjen, Irene en  Nellie)

April (beginnen links boven en dan rechtsom: Hanneke, Frans, Berry, Nellie, Irene en Arjen)

Maart (beginnen links boven en dan rechtsom: Arjen, Nellie, Irene, Hanneke, Frans en Berry)

Februari (beginnen links boven en dan rechtsom: Nellie, Irene, Hanneke, Frans, Arjen en Berry)

Januari (beginnen links boven en dan rechtsom: Irene, Frans, Arjen, Nellie, Hanneke en Berry)